top of page

Privacyverklaring

BLOOM mama, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75740338, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BLOOM mama verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier of vragenlijst in te vullen, gegevens mede te delen in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek

- gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

BLOOM mama verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- het afhandelen van jouw betaling

- om goederen en diensten bij je af te leveren

- BLOOM mama analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- BLOOM mama verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BLOOM mama bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal één jaar. De e-mailadressen bewaren wij om te kunnen communiceren na afronding van de door ons verleende dienst of het geleverde product.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BLOOM mama verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BLOOM mama blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BLOOM mama gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Welke rechten heb ik?

Je hebt te allen tijde het recht om jouw eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen of op verzoek te laten verwijderen.

Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. 

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat BLOOM mama jouw persoonsgegevens gebruik of wil je deze inzien of wijzigen, doe dit dan via de persoonlijke instelling van jouw account of stuur een e-mail (info@bloommama.nl), onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”. Voorzie deze mail van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt. BLOOM mama zal dan binnen vier weken reageren.

Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in deze privacyverklaring zitten, laat dan alsjeblieft weten.

bottom of page